Shows

ИМПУЛСИ

„Импулси“ е алманах на македонската музика, презентер и чувар на македонскиот музички идентитет. Во двата термина ке се слуша најново, но и постаро од музичката сцена во Македонија.