Shows

Диано Здравковиќ

Диано Здравковиќ (64), графичкии дизајнер во пензија, кој нема намера и професијата да је однесе во мирни пензионерски води. Живее помеѓу две музички верувања. Едното е дека Џ. Хендрикс е Колтрејн на гитарата а другото е дека Џ.Колтрејн е Хендрикс на саксофонот. Инаку, помеѓу овие две доктрини води нормален-креативен живот.