Shows

PORFIRIO’S CORNER

Џез - Мојата крв, пот ... моите солзи. Целата моја душа, моето тело и моето бегство од реалноста…Мојот момент и мојата сенка, мојот чекор и заблуденост… Мојата религија и размислување.
Љубов моја !
Вашиот, Порфирио