Shows

Master Groove

Пребарување на најдлабоките емоции што музиката може да ги донесе. Будење сеќавања на златната ера на музиката. Ширење на позитивноста и кул чувства низ избраната музика. Љубење на животот и совладување на грувот.